Đâu không phải là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook