Đâu không phải là nội dung của kế hoạch Rơve do Pháp - Mĩ đề ra và thực hiện từ năm 1949?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook