Đâu không phải nguyên nhân khiến một phong trào chống Mĩ lại dấy lên khắp miền Nam sau chiến thắng Ấp Bắc (1963)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook