Dấu ngoặc kép được dùng trong câu sau có tác dụng gì?

Cậu ấy thật xứng đáng là một “cánh chim đầu đàn” của lớp.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook