Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook