Dãy đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook