Dãy gồm các chất đều phản ứng được với Fe(NO3)2 là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook