Để điều chế khí HCl trong công nghiệp, người ta sử dụng phương pháp:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook