Để giải thích tình hình phân bố mưa của một khu vực cần kết hợp sử dụng những bản đồ nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook