Để hòa tan vừa hết 14,4 gam hiđroxit của kim loại M cần 160 ml dung dịch H2SO4 1M. Xác định công thức của hiđroxit

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook