Để loại bóng đèn 120 V – 60 W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế 220 V, người ta mắc nối tiếp với nó điện trở có giá trị là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook