Để \(MNED\) là hình chữ nhật thì tam giác \(ABC\) cần có điều kiện:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook