Để nhận biết H2S và các muối sunfua tan, có thể dùng hóa chất là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook