Để nhận biết thực vật có hoa dựa vào đặc điểm:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook