Điểm giống nhau trong hai lần đánh thành Hà Nội của thực dân Pháp là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook