Điện phân có màng ngăn 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồmCuCl2 0,1M và NaCl 0,5M (điện cực trơ, hiệu ...

Điện phân có màng ngăn 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2 0,1M và NaCl 0,5M (điện cực trơ, hiệu suất 100%) với cường độ dòng điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch thu được sau điện phân có khả năng hòa tan m gam Al. Giá trị lớn nhất của m là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook