Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y = {x^2}\) và đường thẳng \(y = 2x\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook