Diệp lục có màu lục vì:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook