Điều kiện để có hồ quang điện trong thực tế là cần có hiệu điện thế không thay đổi vào khoảng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook