Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng lớn tới phát triển và phân bố của ngành giao thông vận tải thể hiện ở

1. Quy định sự có mặt và vai trò của một số loại hình vận tải

2. Công tác thiết kế và khai thác công trình vận tải

3. Hoạt động của các phương tiện vận tải

4. Không ảnh hưởng đến sự có mặt và vai trò của các loại hình giao thông vận tải

5. Ảnh hưởng rất lớn đến thiết kế các phương tiện vận tải

Có bao nhiêu ý đúng trong các câu trên?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook