Điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất cho việc phát triển cây công nghiệp lâu năm nhiệt đới ở Tây Nguyên là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook