Đồ thị tọa độ - thời gian của chất điểm chuyển động thẳng đều:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook