Đối mã đặc hiệu trên phân tử tARN được gọi là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook