Đối với sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, chiến thắng Đường 14 - Phước Long của quân dân Việt Nam (1 - 1975) được ví như

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook