Đối với thực vật ở cạn, nếu đất ngập nước lâu ngày cũng làm cây bị chết vì

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook