Đơn vị của từ thông là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook