Đồng phân X có CTPT C5H12. X tác dụng với Cl2 (có ánh sáng) tạo ra 4 dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook