Động vật nào sau đây có hệ thống túi khí thông với phổi?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook