Động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường vừa qua phổi vừa qua da ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook