Đốt cháy hoàn toàn 11,6 g andehit A trong O2 dư, sẫn sản phẩm cháy qua bình I chứa dụng H­2SO4 đặc, sau một thời gian dẫn khí còn lại qua bình II chứa dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình I tăng 10,8g, bình II thấy có 60g kết tủa trắng. CTCT của A

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook