Dựa vào trạng thái có sẵn sàng sinh công hay không, người ta phân chia năng lượng thành mấy loại ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook