Dung dịch NaOH có pH = 12. Cần pha loãng dung dịch này bao nhiêu lần để thu được dung dịch NaOH mới có pH = 11?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook