Dùng kính thiên văn gồm vật kính và thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự tương ứng là \({f_1}\) và \({f_2}\). Một người sử dụng kính này ngắm chừng ở vô cực thì khoảng cách giữa vật kính và thị kính là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook