Dùng kính thiên văn gồm vật kính và thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự tương ứng là \({f_1}\) và \({f_2}\). Khoảng cách giữa hai tiêu điểm chính gần nhất của hai thấu kính là \(\delta \). Người sử dụng kính có điểm cực cận cách mắt đoạn \(O{C_c} = Đ\). Ảnh của vật qua vật kính có số phóng đại \({k_1}\). Số bội giác của kính này khi ngắm chừng ở vô cực được tính theo công thức:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook