Em hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Một đường thẳng cắt hai đường thẳng phân biệt thì tạo thành

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook