Este X mạch hở, có công thức phân tử C4H6O2. Đun nóng X trong dung dịch NaOH thu được dung dịch Y không tráng bạc. Công thức cấu tạo của X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook