Gạch dưới bộ phận cần điền dấu ngoặc kép trong các câu sau:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook