Giả sử có \(28\) đường thẳng đồng qui tại \(O\) thì số góc tạo thành là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook