Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclon của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook