Giá trị lớn nhất của biểu thức \({\sin ^4}x + {\cos ^7}x\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook