H2SO4 đặc, nguội không tác dụng được với tất cả các kim loại thuộc nhóm nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook