Hai con lắc lò xo hoàn toàn giống nhau, gồm lò xo nhẹ độ cứng 10 N/m và vật nhỏ khối lượng 250 g. Treo các con lắc thẳng đứng tại nơi có\[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}\] , điểm treo của chúng ở cùng độ cao và cách nhau 5 cm. Kéo vật nhỏ của con lắc thứ nhất xuống dưới vị trí cân bằng của nó 7 cm, con lắc thứ hai được kéo xuống dưới vị trí cân bằng của nó 5 cm. Khi \[t=0\] thả nhẹ con lắc thứ nhất, khi t = \[\frac{1}{6}s\] thả nhẹ con lắc thứ hai, các con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy \[{{\pi }^{2}}\approx \text{ }10.\] Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ của hai con lắc là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook