Hai đường chéo hình thoi có độ dài là $6\,cm$ và $8\,cm$ . Độ dài cạnh hình thoi là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook