Hai tấm kim loại phẳng, nhỏ A và B có giới hạn quang điện λ0 = 0,2643μm, đặt gần nhau trong chân không, nối A và B với một nguồn điện một chiều, chiếu vào tấm B một chùm bức xạ đơn sắc để không có electron nào đến đươc tấm A thì điện thế giữa tấm A và tấm B là -2V. Bước sóng λ là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook