Hàm số \(y = {({x^2} - 16)^{ - 5}} - \ln (24 - 5x - {x^2})\) có tập xác định là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook