Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook