Hấp thụ 10,08 lít khí SO2 (đktc) vào 273,6 gam dung dịch Ba(OH)2 22,5%. Nồng độ phần trăm chất tan sau phản ứng là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook