Hấp thụ 2,24 lít khí SO2 (đktc) vào 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch X. Chất tan trong X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook