Hấp thụ hoàn toàn 12,8 gam SO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook