Hạt nhân ${}_{17}^{35}Cl$ có

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook